Ginekološka ambulanta Mirjam Horvat Četina

V ginekološki ambulanti s koncesijo vam nudimo preventivne in diagnostične preiskave ter storitve, ki jih pacientkam zagotavlja obseg zdravstvenih pravic ZZZS.

Celovito in strokovno v ambulanti obravnavamo ženske v vseh starostnih obdobjih. Opravljamo preventivne ginekološke preglede, diagnosticiramo in zdravimo ginekološka obolenja, vodimo normalno nosečnost ter diagnosticiramo, zdravimo in vodimo bolezenska stanja v nosečnosti.

Ginekologija

Opravljamo preventivne preglede ter diagnosticiramo in zdravimo vsa ginekološka obolenja. Sem spadajo naslednje preiskave in storitve:

 • Preventivni ginekološki pregledi v okviru programa ZORA
 • Odvzem brisa PAP
 • Odvzem brisa na prisotnost HPV
 • Kurativni ginekološki pregledi
 • Kolposkopija
 • Ginekološka UZ preiskava
 • Svetovanje glede kontracepcije
 • Vstavljanje kontracepcijskih sredstev – IUD, Mirena, Kyleena, Jaydess
 • Svetovanje pred zanositvijo
 • Svetovanje in zdravljenje v pomenopavznem obdobju
 • Preventivni in kurativni klinični pregled dojk

Porodništvo

Vodimo normalno in patološko nosečnost:

 • Ugotavljanje nosečnosti in svetovanje
 • Vodenje normalne nosečnosti skladno s strokovnimi smernicami
 • Odkrivanje, svetovanje in vodenje patološke nosečnosti
 • Laboratorijske preiskave v nosečnosti
 • UZ preiskave v nosečnosti – pri normalni nosečnosti krije ZZZS dve UZ preiskavi, pri patološki pa opravimo dodatne UZ preiskave
 • CTG v pozni nosečnosti